POMOČKO, specialno pedagoška obravnava in svetovanje je zasebna specialno-pedagoška svetovalnica v Mariboru, v okviru katere izvajamo diagnostiko, obravnavo in svetovanje za otroke in mladostnike ter njihove starše.

Terapije so namenjene predšolskim in šolskim otrokom s težavami v razvoju, s specifičnimi (disleksija, disgrafija, diskalkulija) in splošnimi učnimi težavami, z avtističnimi motnjami, s težavami na področju pozornosti in koncentracije, z motnjami motorike in koordinacije (dispraksija), z govorno-jezikovnimi motnjami itd.

SPECIALNO-PEDAGOŠKA

DIAGNOSTIKA

 

 Specialno-pedagoški pregled izvedem

v primeru otrokovega zaostanka na

razvojnem ali učnem področju.

Vključuje opazovanje otroka pri delu

in analizo njegovih izdelkov,

oceno razvitosti šolskih

veščin ter njegovega delovanja.

 

OBRAVNAVA IN

SVETOVANJE

 

Strokovna obravnava in podpora

otrokom s specifičnimi in splošnimi

učnimi težavami ter drugimi razvojnimi izzivi.

Obravnave so primerne za predšolske

in šolske otroke ter mladostnike.

 

 TESTIRANJE ZA PRISOTNOST

SKOTOPIČNEGA SINDROMA

 

 Testiranje po metodi Irlen izvedem na

podlagi ugotovitev, pridobljenih z vprašalnikom

za samotestiranje. Simptomi motnje senzoričnega

uravnavanja so občutljivost na svetlobo,

težave s pozornostjo in koncentracijo,

bolečine v glavi in očeh,

težave pri branju in vidna popačenja.