Formalno izobraževanje: 

 • 2009 - Profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju (DP-FIBO), Pedagoška fakulteta v Ljubljani
 • 2010 - Strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja 
 • 2015 - Pridobljen naziv mentorica
 • 2019 - Pridobljen naziv svetovalka

Pedagoška kineziologija: 

 • 2010 - Brain Gym® v razredu (M. Vilfan, T. Rupar)

 • 2010 - Double Doodle Play (M. Vilfan, T. Rupar)

 • 2018 - Brain Gym® 101 (M. Vilfan)

 • 2019 - Optimalna organizacija možganov - Brain Gym® 201 (M. Vilfan)

 • 2019 - Gradniki gibanja (E. Koren) 

MNRI® - metoda Dr. Svetlane Masgutove nevro-senzomotorična integracija refleksov:

 • 2018, 2020 -  MNRI® Taktilna integracija, MNRI® Nevrotaktilna integracija (C. Poulin, M. Krejči Hrastar)

 • 2019 - MNRI® Arhetipna gibanja (I. Renard-Fontaine)

 • 2019 -  MNRI® Integracija dinamičnih in posturalnih refleksov (P. Curlee)

 • 2021 -  MNRI® Proprioceptivna in kognitivna integracija refleksov (Teresa Busz)

 

Področje razvojnih motenj in specifičnih učnih težav:

 • 2011 - Posebnosti pri vzgojno izobraževalnem delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami (S. Rogič Ožek)

 • 2014 - Disleksija 2 - disgrafija, dispraksija, diskalkulija (N. Skamlič)

 • 2015 - Disleksija pri pouku tujih jezikov (PEF LJ)

 • 2016 - Otroci in mladostniki s spektroavtističnimi motnjami (Pediatrična klinika v Ljubljani)

 • 2016 - Disleksija 1 (N. Skamlič)

 • 2019 - Otroci z avtizmom in s posebnimi potrebami v vrtcu in v prvi triadi osnovne šole (S. Korošec Zavšek)

 • 2020 - Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli (S. Rogič Ožek, N. Skamlič)
 • 2021 - Govorni razvoj otroka (N. Skamlič)

 

Mediacija:

 • 2013 - Osnovno izobraževanje iz mediacije, 140 ur (M. Iršič)

 • 2017 - Šolska mediacija, 106 ur (J. Prgič)

 

Drugo:

 • 2013 - Opismenjevanje po Montessori pedagogiki (Hiša otrok - vrtec Montessori)

 • 2014 - Komunikacija s starši otrok s posebnimi potrebami (B. Jurišič)

 • 2016 - Izobraževanje za uporabo Bralnih preizkusov in ocenjevalne sheme bralnih zmožnostih za učence 1. triletja (S. Pečjak)

 • 2016 - Grafologija ali analiza pisave kot psihodiagnostično sredstvo

 • 2018 - izobraževanje članov komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (ZRSŠ)

 • 2019 - Izobraževanje ​​za certificirane presojevalce skotopičnega sindroma po metodi Irlen (pridobljen certifikat za presojanje SS, L. Kosmač in P. Kelava).

 • 2020 - Matematik 1 (L. Čerček)
 • 2020 - Bal-a-vis-x (M. Bizjak Eržen) 

 

Strokovne konference in posveti: 

 • 2011 - Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela "Učne težave v OŠ" (MŠŠ)
 • 2013 - Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence
 • 2014 - Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami - podpora pri uresničevanju njihovih potencialov (društvo Bravo)
 • 2015 - 60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju"- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
 • Študijska srečanja v okviru mrež osnovnih šol, OŠ Gustava Šiliha Maribor (več let)
 • 2016 - Vzgoja in izobraževanje otrok in mladih s posebnimi potrebami: problemi, dileme, rešitve (Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije)
 • 2017 - Duševno zdravje v vrtcu in OŠ (ZRSŠ)
 • 2017 - Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju (PEF MB) - sodelovanje s prispevkom
 • 2018 - Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov (Društvo Bravo)
 • 2019 - Obravnave oseb z avtizmom v Sloveniji (Center za avtizem, CSG MB)
 • 2019 - Drugačnost - naš izziv in dolžnost (II OŠ Žalec) - sodelovanje s prispevkom