Specialno-pedagoška diagnostika

 

Specialno-pedagoška diagnostična ocena se izvede, ko pri otroku obstaja sum na razvojne primanjkljaje oziroma učne težave. Obsega uvodni razgovor s starši, pregled otrokovih izdelkov, opazovanje delovanja otroka in ocenjevanje razvitosti njegovih šolskih veščin ter predstavitev ugotovitev staršem.

Specialno-pedagoška obravnava in svetovanje

 

Krepimo šolske veščine (branje, pisanje, računanje) ter razvijamo motoriko, grafomotoriko, govor in jezik, slušno in vidno pozornost, pomnjenje. Otroka naučimo, kako se učiti ter s katerimi strategijami si lahko pri tem pomaga. Nudimo učno pomoč. Staršem podamo smernice za delo z otrokom ter jim pokažemo vaje, ki jih lahko izvajajo v domačem okolju. 

Skotopični sindrom - osnovno testiranje

 

Testiranje se opravi, v kolikor so pri posamezniku prisotne težave na področju vizualne zaznave. Le-te se lahko odražajo na več področjih delovanja (občutljivost na svetlobo, težave pri branju in pisanju, šibka pozornost in utrujenost...).