Pomočko, specialno-pedagoška svetovalnica v Mariboru

 

Lepo pozdravljeni in dobrodošli na spletni strani Pomočka!

 

POMOČKO je zasebna specialno-pedagoška svetovalnica v Mariboru, v okviru katere izvajam diagnostiko in obravnavo za predšolske in šolske otroke ter mladostnike. Terapije so namenjene otrokom s težavami v razvoju, s specifičnimi (disleksija, disgrafija, specifične učne težave na področju matematike) in splošnimi učnimi težavami, z avtističnimi motnjami, s težavami na področju pozornosti in koncentracije, z motnjami motorike in koordinacije, z govorno-jezikovnimi primanjkljaji itd.

Moje ime je Saša. Želja po delu z ljudmi me je ponesla v Ljubljano na Pedagoško fakulteto, kjer sem zaključila študij defektologije (specialne in rehabilitacijske pedagogike). V okviru izvajanja dodatne strokovne pomoči v večinski osnovni šoli in v vrtcu sem pridobila bogate izkušnje z otroki in mladostniki z učnimi in razvojnimi primanjkljaji. Sem mediatorka in certificirana presojevalka skotopičnega sindroma po metodi Irlen. 

Težnja po dodatnem znanju ter usmerjenost v osebnostni razvoj sta me gnali, da sem pridobila znanja z različnih področij. Tekom izvajanja strokovne pomoči in obravnav sem odkrila, kako velik pomen ima gibanje na učenje in počutje nasploh. Primerno razviti in integrirani gibalni vzorci (še prej pa refleksi) so osnovni temelj v razvoju. Preko gibanja lahko dostopamo do bolj kompleksnih spoznavnih procesov, akademskih ter drugih veščin. Učenje z gibanjem je lažje, bolj zanimivo in zabavno. Stimulira in krepi centre v možganih, zato so otroci pri tovrstnem učenju bolj zbrani, aktivni in uspešni.

Zagovarjam multisenzorni način poučevanja, pri katerem gre za sprejemanje vsebin in učenje preko več senzornih kanalov hkrati. Pristop dokazano omogoča lažjo zapomnitev in razumevanje na novo pridobljenega znanja. Še posebej je pomemben za poučevanje učencev z učnimi izzivi, ki imajo kratkotrajno pozornost, težave s sledenjem navodilom in zaporedjem ter težave na področju vidnega in slušnega procesiranja. Vsa ta svoja spoznanja in izkušnje s pridom uporabljam pri svojem delu.

Sem mama dveh deklet, ljubiteljica živali in narave. Prosti čas namenjam branju, sprehodu v naravi ter poslušanju glasbe.